SYNSPRØVE

For å kunne gi deg et optimalt synshjelpemiddel er det viktig med en grundig synsundersøkelse.

I tillegg til å avdekke øyets brytningsfeil, undersøker vi også øyets funksjon på avstand og nær. Det blir også foretatt trykkmåling, test av synsfelt og undersøkelse av øyets medier. Under undersøkelsen kan vi avdekke funn som gjør at vi henviser videre til annet helsepersonell: fastlege, øyelege o.a.

Synet forandrer seg gradvis, og vi anbefaler vanligvis en synsundersøkelse hvert andre til tredje år!

Vi setter av god tid(1 time) til en grundig undersøkelse av dine øyne. Vi har godt oppdaterte instrumenter som hjelper oss til å ta en grundig sjekk av synet og øyehelsen - synsfeltmåling, øyetrykk - og kan nå også ta bilder av hele øyets netthinne, som hjelper oss å registrere og avdekke forandringer som evt. bør undersøkes nærmere av øyelege.

For bestilling av synsprøve ring oss på telefon 32 76 84 80.