Kontaktlinser

Bruk av kontaktlinser

Kunne du tenke deg å se godt også uten briller?

Det finnes i dag linser som dekker de fleste synsbehov: enstyrke, flerstyrke(progressive) og skjeve hornhinner. Våre kontaktlinsetilpassere foretar en undersøkelse for å avdekke hvilke linser som passer dine øyne og dine behov.

Det finnes mange typer kontaktlinser: daglinser som du kaster hver dag, månedslinser som du skifter ut hver måned, døgnlinser som du kan ha på natt og dag fra seks til 30 døgn, og progressive linser som dekker ditt behov på avstand og nær.

Når du bruker kontaktlinser er det meget viktig at du får kontrollert øynene dine regelmessig.

Problemer kan oppstå gradvis over tid, regelmessig kontroller virker forebyggende. Sammen med egenkontroll og oppfølging av oss bidrar regelmessige kontroller til vellykket linsebruk.

Ved å bruke vår nettbutikk er du fortsatt kontaktlinsekunde hos oss. Det gir deg tryggheten ved å handle lokalt, samtidig som du får alle fordelene ved å handle på nettet.

Ta kontakt med oss for kontaktlinsetilpassing og regelmessige kontroller. Tenk langsiktig trygghet og sikkerhet!